Thẻ bảo vệ máy móc VM600 MPC4

March 2, 2023
trường hợp công ty mới nhất về Thẻ bảo vệ máy móc VM600 MPC4
Sự miêu tả:
 
Thẻ bảo vệ máy móc MPC4 là thành phần trung tâm trong máy móc sê-ri VM600
 
hệ thống bảo vệ (MPS), từ dòng sản phẩm Vibro-Meter® của Meggitt.Thẻ rất linh hoạt này
 
có khả năng đo và giám sát tối đa bốn đầu vào tín hiệu động.
 
Thẻ MPC4 có ba phiên bản: phiên bản “tiêu chuẩn”, phiên bản “mạch riêng biệt”
 
và phiên bản “an toàn” (SIL), tất cả đều hoạt động như một cặp thẻ sử dụng thẻ đầu vào/đầu ra IOC4T tương ứng.
 
trường hợp công ty mới nhất về Thẻ bảo vệ máy móc VM600 MPC4  0